Επικοινωνήστε
μαζί μας
Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Email: iede_pel@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 2610.278866
Κινητό: 6936.882.827
Fax: 2610.275609
Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Ι.Ε.Δ.Ε.Π.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για το νέο Δ.Σ. της ΙΕΔΕΠ να παρουσιάζει τον νέο, ανανεωμένο διαδυκτιακό της τόπο, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση, ευρύτερη απήχηση και ταχύτερη επικοινωνία μεταξύ των ιατρών και των λοιπών εργαζομένων στον χώρο της υγείας, ιδιαίτερα στον χώρο κάλυψης της ΙΕΔΕΠ. Αποτελούσε βασικό στόχο και μέλημα της εταιρείας και η παρουσία του δικαιώνει την προσπάθεια του Δ.Σ. για την αναβάθμιση των επιστημονικών και εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων.

Περισσότερα...
 
Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, 2-4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών,Πάτρα

 
HOT SPOTS στη ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ και ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑ, 9-10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΤΡΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ