Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου
Βότση 42 Πάτρα
Τ.Κ. 26221
Τ.Θ. 1148

Τηλ: 2610.278866
Κιν: 6936.882.827
Fax: 2610.275609