Συνέδρια
Ανακοίνωση-Αναγγελία Ιατρικών βραβείων & ενημέρωση για συγγραφείς 14ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου 19-20 Οκτωβρίου 2024, Πάτρα Εκτύπωση E-mail

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι Οργανωτές του Συνεδρίου προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εργασίες για Προφορική ή/και Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster) το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου 2024.

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της onliine Φόρμας Περιλήψεων που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων.

Περιλήψεις μέσω μεμονωμένων email φαξ δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι συγγραφείς θα πρέπει να ετοιμάσουν και να εντάξουν τις εργασίες τους σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
• Παθολογία • Χειρουργική
• Ιστορία της Ιατρικής • Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις οδηγίες προετοιμασίας και υποβολής των περιλήψεων.

Ειδική επιτροπή κρίσης θα εξετάσει όλες τις υποβληθείσες εργασίες και οι εργασίες που θα εγκριθούν, θα παρουσιασθούν σε ειδικές ενότητες του Επιστημονικού Προγράμματος είτε με τη μορφή Προφορικής Παρουσίασης (oral), είτε ως Αναρτημένη Ανακοίνωση (poster).

Όλες οι περιλήψεις των εργασιών που θα εγκριθούν για παρουσίαση στο Συνέδριο θα συμπεριληφθούν στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Περιλήψεων (e-Abstract Book) του Συνεδρίου, το οποίο και θα διανεμηθεί σε CD-ROM στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες κατά την έναρξη του Συνεδρίου, μαζί με το υπόλοιπο συνεδριακό υλικό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί και να παρουσιαστεί η περίληψη στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, αποτελεί η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής (Κόστος Εγγραφής) τουλάχιστον από έναν από τους συγγραφείς για κάθε περίληψη (προεγγραφή τουλάχιστον τρείς (3) εβδομάδες πριν το Συνέδριο ώστε να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή). Σε περίπτωση μη αποδοχής της εργασίας το ποσόν της συμμετοχής μπορεί να επιστραφεί μετά από γραπτό αίτημα επιστροφής που θα υποβληθεί από τους συγγραφείς στο Οργανωτικό Γραφείο.

Οι συγγραφείς θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες για την παρουσίασή της στις 31 Αυγούστου 2024.

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ & ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με απόφαση της Καταστατικής Επιτροπής των Παμπελοποννησιακών Ιατρικών Συνεδρίων θα απονέμεται από κάθε Ιατρικό Σύλλογο ένα χρηματικό έπαθλο 100 ευρώ. Συνολικά θα απονεμηθούν 9 βραβεία όσα δηλαδή και οι Ιατρικοί Σύλλογοι Πελοποννήσου. Από αυτά, 100 ευρώ θα απονεμηθούν στην καλύτερη προφορική ανακοίνωση και 100 ευρώ στην καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση(poster).

Η κρίση και επιλογή των προς βράβευση εργασιών που θα προέρχονται από την περιοχή δικαιοδοσίας του κάθε Ιατρικού Συλλόγου θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή μετά τη λήξη του Συνεδρίου.

Οι εργασίες που θα βραβευθούν θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της ΙΕΔΕΠ «Αχαϊκή Ιατρική».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματέα της ΙΕΔΕΠ, Αφροδίτη Αποστολοπούλου, τηλ.: 2610 278866, 6936 882827 ή στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους.

AΝΑΓΓΕΛΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΔΕΠ

Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου, στα πλαίσια του 14ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών από 19-20 Οκτωβρίου 2024, προκηρύσσει τα κάτωθι βραβεία:
Α) Βραβείο Παθολογίας Γ) Βραβείο Ιστορίας της Ιατρικής
Β) Βραβείο Χειρουργικής Δ) Βραβείο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Κάθε βραβείο θα αποτελείται από Δίπλωμα και Χρηματικό έπαθλο 100 ευρώ. Οι εργασίες που θα βραβευθούν θα δημοσιευθούν στο περιοδικό της ΙΕΔΕΠ «Αχαϊκή Ιατρική».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι συγγραφείς πρέπει να είναι γιατροί, μέλη της ΙΕΔΕΠ που εργάζονται στην περιοχή της ΙΕΔΕΠ ή φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών λήγει την 31η Αυγούστου 2024.

Η παράδοση των εργασιών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1. Σε έντυπη μορφή, δακτυλογραφημένη σε πέντε (5) αντίτυπα, εκ των οποίων μόνο τα ένα θα φέρει τις διευθύνσεις και τα ονόματα των συγγραφέων. Σχέδια, πίνακες και φωτογραφίες θα είναι έτοιμα για τυπογραφική αναπαραγωγή. Ο τόπος παράδοσης των εργασιών είναι αποκλειστικά στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου (Βότση 42, β’ όροφος, 262 21 Πάτρα).
2. Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , ως συνημμένο αρχείο σε μορφή word. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΕΔΕΠ θα φροντίσει να αποσταλεί η εργασία στην Επιστημονική Επιτροπή χωρίς να φέρει τις διευθύνσεις και τα ονόματα των συγγραφέων.

Τα κείμενα θα υποβληθούν δακτυλογραφημένα σε πέντε αντίτυπα, εκ των οποίων μόνο το ένα θα φέρει την διεύθυνση και τα ονόματα των συγγραφέων. Σχέδια, πίνακες και φωτογραφίες θα είναι έτοιμα για τυπογραφική αναπαραγωγή.

Οι υπό κρίση εργασίες θα πρέπει να έχουν εκτελεσθεί αποκλειστικά στο χώρο της ΙΕΔΕΠ και θα έχουν ως αντικείμενο:
A) Για το θέμα της Παθολογίας ή της Χειρουργικής, πειραματική ή κλινική μελέτη σε οποιαδήποτε ειδικότητα του Παθολογικού ή του Χειρουργικού τομέα, όπως αυτόν τον εννοεί ο νόμος περί Ε.Σ.Υ.
Β) Το θέμα της Ιστορίας της Ιατρικής θα αφορά: «Η ιστορία της Ιατρικής στην Πόλη των Πατρών».
Γ) Το βραβείο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα απονέμεται σε γιατρό ή γιατρούς που εργάζονται σε Κέντρα Υγείας ή Αγροτικά Ιατρεία της περιοχής της ΙΕΔΕΠ και αναφέρεται σε Κλινική Πειραματική ή Επιδημιολογική μελέτη ή στην Προληπτική ή Κοινωνική Ιατρική.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου είναι τελεσίδικες. Στην κρίση θα βαρύνουν η πρωτοτυπία, η σαφήνεια, η καλή διατύπωση και τα καλώς εδραιωμένα συμπεράσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα www. iedep.gr, όπου θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες των προϋποθέσεων της σύνταξης, της αποστολής των εργασιών.
Για τυχόν απορίες οι συγγραφείς μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματέα της ΙΕΔΕΠ κα. Αποστολοπούλου Αφροδίτη στα τηλ. 2610278866, 69368828 27.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ενδοκρινολογία | Διαβητολογία | Μεταβολισμός Εκτύπωση E-mail

Πρωτότυπο Πανελλήνιο ετήσιο ιατρικό Συνέδριο που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζοντας τα τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα, ιδέες, εξελίξεις και εφαρμογές.

Σε συνέχεια των προηγούμενων 15 συνεδρίων και ακολουθώντας τις εξελίξεις το ΕΝΔΟΡΑΜΑ ’23, θα διεξαχθεί 26 έως 28 Ιανουαρίου 2024 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

endorama23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία», στις 8 & 9 Μαρτίου 2024 Εκτύπωση E-mail

poster

Η εγγραφή έχει οριστεί δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.
Όλες οι πληροφορίες για το HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία  ΕΔΩ 
Ημερίδα : «Το Σύγχρονο Πρόσωπο της Ογκολογίας»Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 μ.μ. Εκτύπωση E-mail

site 1130x650

Με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού, η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου (ΙΕΔΕΠ) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ». Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ημερίδας, θα λάβουν μέρος έγκριτοι επιστήμονες από τον χώρο της υγείας και θα τοποθετηθούν με παρουσιάσεις και απόψεις. Η ημερίδα θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events, τη Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 18.00 μ.μ.

Ο Καρκίνος είναι ίσως το πιο σοβαρό πρόβλημα υγείας που παρατηρείται σήμερα τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, αν και με διαφορετική συχνότητα.

Με τον όρο Καρκίνο δεν αναφερόμαστε σε κάτι συγκεκριμένο αλλά σε μια ευρεία γκάμα ασθενειών οι οποίες ξεπερνούν τις 200 σε αριθμό.

Από την άλλη ο Καρκίνος αποτελεί και την μεγαλύτερη πρόκληση για την ιατρική κοινότητα. Είναι ένας κλάδος στον οποίο η έρευνα εντείνεται διαρκώς, με στόχο την αντιμετώπιση και την εξουδετέρωση ενός πολύπλοκου και δύσκολου αντιπάλου.

Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές και τα αποτελέσματα απτά: νέες μέθοδοι, νέα φάρμακα, νέες τεχνικές αντιμετώπισης έχουν επιτύχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση, άνοδο του προσδόκιμου επιβίωσης, ακόμα καλύτερη ποιότητα ζωής μετά. Όλα τα δεδομένα δείχνουν πως η επιστήμη της Ιατρικής θα συνεχίσει να αναπτύσσει τα υπάρχοντα αλλά να βρίσκει και νέα όπλα κατά του Καρκίνου.

Η έγκυρη ενημέρωση, ο καλύτερος τρόπος ζωής, η τεχνολογία σε συνδυασμό με την ιατρική επιστήμη, συμβάλουν στη μάθηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πάθησης.

Καταχώρηση Ογκολογία Ομιλητές 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: Σύγχρονες απόψεις και προοπτικές¨ 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00μμ διαδικτυακή ημερίδα Εκτύπωση E-mail

 

H Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου  σε συνεργασία με την  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και την Κλινική Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής διοργανώνει  στις 6 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00μμ διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: : 

¨ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: Σύγχρονες απόψεις και προοπτικές ¨

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Εισαγωγή: Περικλής Δουζδαμπάνης, Επιμελητής Νεφρολογίας ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας, Πρόεδρος ΙΕΔΕΠ

Χαιρετισμοί

- Χαράλαμπος Μπονάνος  Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, αρμόδιος για θέματα Υγείας

- Παναγιώτης  Δημόπουλος, Γενικός Χειρούργος, Αναπληρώτης, Διοικητής ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

Προεδρείο:

- Δήμητρα Τσιλιμπότη, Διευθύντρια Πλαστικής Χειρουργικής ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

- Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Διευθυντής ΕΣΥ Αναισθησιολογίας ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

Ομιλητές

-Καρκίνος μαστού-πρόληψη-συμπτωματολογία-αντιμετώπιση

Δημήτρης Φίλης, Επιμελητής Χειρουργικής Κλινικής ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

-Αποκατάσταση μαστού

ΑριστείδηςΤσίρος  Επιμελητής Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

Αθανάσιος  Μπινιάρης Επιμελητής Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

Άγγελος Συνοδινός Επιμελητής Πλαστικής Χειρουργικής Κλινικής ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

Σχολιασμός: Αθηνά  Χριστοπούλου, Διευθύντρια Ογκολογικού τμήματος ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

-Ψυχολογικές επιπτώσεις του καρκίνου μαστού και αντιμετώπιση

Αικατερίνη  Κουτρούκη, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

Σχολιαστές:

Aθανάσιος Xονδρομάρας Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

Παναγιώτης  Δημόπουλος, Γενικός Χειρούργος, Αναπληρωτής  Διοικητής ΓΝ Πατρών Άγιος Ανδρέας

  
ΕΝΔΟΡΑΜΑ ʼ22, 27-29 Ιανουαρίου 2023, Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών Εκτύπωση E-mail

endorama23

Δείτε εδώ το πρόγραμμα 
HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία, 17 & 18 Φεβρουαρίου 2023, Συνεδριακό Κέντρο Πατρών, Πάτρα Εκτύπωση E-mail

1200X630

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία 

 

**************************

17 & 18  Φεβρουαρίου 2023

Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Γαστρεντερολογικό Τμήμα της Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην ετήσια επιστημονική εκδήλωση με τίτλο “ HOT SPOTS στη Γαστρεντερολογία & Ηπατολογία”που θα λάβει χώρα στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2023στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδος έχει γίνει στη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του πεπτικού συστήματος. Η διημερίδα έχει στόχο την σφαιρική παρουσίαση των σύγχρονων εξελίξεων στον τομέα της γαστρεντερολογίας και ηπατολογίας. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συζήτηση θεμάτων της καθημερινής κλινικής πρακτικής, τόσο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όσο και στην νοσοκομειακή περίθαλψη.

Η διημερίδα απευθύνεται όχι μόνο στους ιατρούς γαστρεντερολόγους αλλά και σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων με ενδιαφέρον στις παθήσεις του πεπτικού συστήματος.
Οι
εργασίες της διημερίδας θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 14.00 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00.

Η εγγραφή στις εργασίες είναι Δωρεάν.

Η παρακολούθηση μόνο με Φυσική Παρουσία πιστοποιείται με 13 Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης.

Η εγγραφή έχει οριστεί δωρεάν. Η φόρμα εγγραφής θα είναι διαθέσιμη ΕΔΩ

Δείτε εδώ το επιστημονικό πρόγραμμα

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: https://hotspots2023.gr/

  
Διαδικτυακό WEBINAR με θέμα: «Η εφαρμογή της σύγχρονης χειρουργικής στο ΠΓΝΠ από την Πανεπιστημιακή Χειρουργική». 23.11.2022 Εκτύπωση E-mail

 

Προσκληση Η εφαρμογή της σύγχρονης χειρουργικής στο ΠΓΝΠ από την Πανεπιστημιακή Χειρουργική

WEBINAR 
2ο Συνέδριο: Νεότερες Εξελίξεις στην Εσωτερική Παθολογία 21/10/2022 - 23/10/2022 Εκτύπωση E-mail

sundpath

Πρόγραμμα 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ -12/10/2022 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Εκτύπωση E-mail

arthritida 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL